ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขคาสิโนออนไลน์

เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ “www.sagame8816.com” ต่อไปจะหมายถึงผู้ให้บริการด้านเกมเดิมพันที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยการเรียกชื่อย่อว่า “Sagame88” โดยมีภารกิจเพื่อเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านเกมออนไลน์ สำหรับสมาชิกที่ทำการสมัครเข้าเล่นกับ Sagame88 จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าเล่นกับเว็บไซต์ของเรา เปิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าเล่นคาสิโนออนไลน์กับเว็บไซต์ของเรานั้นก็จะประกอบไปด้วย 

1.การยอมรับ

1.1 การยืนยันข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องยืนยันและยอมรับว่าบรรลุนิติภาวะจึงจะสามารถทำการสมัครเข้าเล่นกับเว็บไซต์ของเราได้โดยต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

1.2 ต้องยอมรับกติกาการเดินทางบริษัท (House Betting Rules) เราจะมีความหมายครอบคลุมเป็นเธอและส่วนของการบริการซอฟต์แวร์เขตห้ามและเว็บไซต์ที่ให้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลง (Terms and Conditons) 

1.3 สมาชิกต้องยอมรับการตัดสินของ “Sagame88” หากเกิดข้อขัดแย้งขึ้น โดยสามารถที่จะอุทธรณ์คำตัดสินได้หากคิดว่าไม่ยุติธรรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางทีมงาน

2.การแก้ไข 

2.1 ทาง “Sagame88” ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรวมถึงข้อตกลงในการใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยจะมีการเผยแพร่ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ สมาชิกได้รับทราบ

2.2 การแก้ไขข้อมูลและข้อตกลงในการให้บริการรวมถึงโปรโมชั่นจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันผ่านทางหน้าเว็บไซต์และถือเป็น ข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย ที่มีผลในการบังคับใช้ 

3.เงื่อนไขของการให้บริการ 

3.1 สมาชิกต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถใช้บริการกับเว็บไซต์ของเราได้ 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเข้าใช้บริการต้องเป็นข้อมูลของบุคคลนั้นเท่านั้น การนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้สมัครเล่นไม่ถืออยู่ในข้อตกลงและไม่สามารถยอมรับได้ในทุกกรณี 

3.3 ท่านต้องไม่จัดอยู่ในบุคคลกลุ่มประเภทนักพนันที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์ 

3.4 การฝากเงินเพื่อเข้าใช้บริการกับเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่เป็นเงินที่มาจากต้นตอการทุจริตหรือผิดกฎหมายใด ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงิน 

3.5 เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านบัญชีเอาไว้ในที่ปลอดภัย

3.6 การพยายามทุจริตหรือโครงระบบไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือกลุ่มคนถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเงื่อนไขจะไม่สามารถยอมรับได้ 

4.การละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง

4.1 ตักเตือนและแจ้งการละเมิดครั้งที่ 1 

4.2 ปิดบัญชีการใช้บริการพร้อมทั้งโอนเงินคืนจากยอดฝากเท่านั้น 

4.3 ปิดบัญชีพร้อมทั้งยึดเงินในบัญชีทั้งหมด

รายการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ “Sagame88” ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานเป็นล้านโดยไม่ต้องเริ่มไปตามขั้นตอน